Szoftvertechnológia - Levelező tagozat

Tantárgyi követelmények

  • Elméleti  részből: két esszé megírása. Az esszékkel 40 pont szerezhető, ebből 20 pont megszerzése a minimum követelmény. Beadási határidő: november 15. A témaköröket az előadó jelöli ki.
  • Gyakorlati részből: projektfeladat 60 pont, ebből 30 pont megszerzése a minimum követelmény.

Az előadásokon áttekintett témakörök
 

  Témakör Időtartam (óraszám)
1 Előadás - szeptember 14.
Szoftverprojektek menedzselése. Szoftveréletciklus modellek. UML. Elvárások elemzése és specifikáció. Tervezés. Implementálás. Adatbázisok modellezése. Prototípus. OO szoftverfejlesztési módszertanok. Szoftverek ellenőrzése és elemzése. Tervezési minták. Agilis módszerek.
4
2 Előadás - október 5.
Programtervezési minták. Szoftver minőség modellek.
4