Szoftvertechnológia - Segédletek, kötelező és ajánlott irodalom

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

 • Mileff Péter: Szoftverfejlesztés segédlet [Link]
 • Szentirmai Róbert: Vállalati szintű projektirányítás Microsoft Office Project 2010 segítségével, Jedlik Oktatási Stúdió, 2011.
 • Tarczali Tünde: UML diagramok a gyakorlatban [link]
 • Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése. Második, bővített, átdolgozott kiadás, Panem Kiadó, Budapest 2007. (http://www.software-engin.com)
  http://iansommerville.com/software-engineering-book/
 • Langer Tamás: Projektmenedzsment a szoftverfejlesztésben

Kiegészítő olvasmányok

 • Sike Sándor – Varga László: Szoftvertechnológia és UML. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. Harald Störrle: UML 2. Panem, Budapest, 2007.
 • Eric J. Naiburg, Robert A. Maksimchuk: UML földi halandóknak. Kiskapu Kiadó, Budapest, 2006.
 • Kuki Ákos: A szoftverfejlesztési módszertan (részletes Rational Unified Process - RUP ismertető) [PPT]
 • Simon Gyula szoftvertechnológia oktatási segédletei [link]
 • Ficsor Lajos: OMT esettanulmány - Tornabajnokság eredmény nyilvántartó rendszere [Letölt]