Vizuális programozás (MIN1M2L - MIN6B6IL - MIN6B8IL - MIN4I0IL - MIN2D1TDL - GINFBAL-VIZUPROG-1) - levelező tagozat

 

Levelező tagozat
Segédletek és ajánlott irodalom
Konzultáció témakörök Elméleti ZH kérdések Fejlesztőrendszer

Követelmények

 • Elméleti rsszé 40 pont, ebből 20 pont megszerzése a minimum követelmény.
 • Projektfeladat 60 pont, ebből 30 pont megszerzése a minimum követelmény.

Konzultáció témakörök

Az alábbiakban az egyes konzultációkhoz kapcsolódóan felsorolt témakörök jelölik azokat a tananyagrészeket, amelyeket feltétlenül át kell tanulmányozni a konzultációt megelőzően. A közös megoldásra tervezett és az egyéni munkára javasolt feladatok ezen ismeretek nélkül nem oldhatóak meg!

 1. Jellegzetes alkalmazás típusok. Néhány fontosabb nyelvi elem átismétlése. Metódusreferencia és eseménykezelés. Bevezetés a vizuális eszközök használatába. Osztálydiagram. Bevezetés a grafikus felület programozásába. Windows Forms alkalmazások. Vezérlők elhelyezése és elrendezése a formon. Menü készítése és használata. Gyorsmenü. Elnevezési konvenció. Csoportablak és panel. Listaablak. Állapotsor. Eszköztár. Párbeszédablakok létrehozása és kezelése. WPF alapok. Felület létrehozása C# kódból és XAML-ben. Eseménykezelés, vezérlők.
 2. 2D rajzolás WPF-ben. Adatbázis elérési módok (közvetlen, ODBC, OLE DB). Adatelérési modellek.Entity Framework alapok. A provider-consumer modell fontosabb objektumai. A kapcsolat alapú adatbáziskezelés részletes áttekintése. Kapcsolat nélküli adatbáziselérés. Lekérdezés és táblák közötti kapcsolatok létrehozása. Adatok módosítása és a módosítások érvényesítése az adatbázisban. Adatkötés WPF-ben. Adatkötés Windows Forms alkalmazásokban.
  Bevezetés a LINQ használatába. LINQ to Objects. Lambda kifejezések. LINQ to DataSets.  XML alapok. LINQ to XML. XML séma állományok használata. XML webszolgáltatások. Webszolgáltatás és XML alapú adatbáziskezelés esettanulmány.
 3. Gyakorlat.
  Ubgráló gomb (WPF alkalmazás).  Telefonszámok (EF + konzol).
 4. Gyakorlat.
  Telefonszámok  (WPF).
 5. Elméleti ZH. 

 

Projektfeladat

Egy szabadon választott asztali alkalmazás fejlesztése. Minimum követelmények:

 • Grafikus felület, menü, eszköztár.
 • Adatok tárolása adatbázisban legalább három tábla használatával, amelyek egymással kapcsolatban kell legyenek.
 • Az adatokhoz csak jelszó megadása után lehessen hozzáférni. A felhasználónév-jelszó párosokat külön táblában kell tárolni.
 • Az adatbevitel legyen ellenőrzött.
 • Lehessen módosítani az adatokat.
 • Legyen megvalósítva a keresés és böngészés funkció.

Projektfeladat dokumentációjával kapcsolatos elvárások

 • Formátum: Word dokumentum + 1 db. spirálozott nyomtatott változat.
 • Tartalmazza a hallgatók nevét, kódját, egyetem nevét, kar nevét, tanszék nevét, tantárgy nevét, dátumot, feladat címét.
 • Tartalmazza a feladatkiírást.
 • Részletesen példán keresztül képernyőképek segítségével mutassa be az összes funkció használatát.
 • Tartalmazza a forráskód állományok felsorolását, és mindegyik állomány esetében a tartalom pár szavas ismertetését.
 • Tartalmazza a projekt osztálydiagramját és minden minden osztály esetén 3-5 mondatban az osztály szerepének ismertetését.
 • Tartalmazza a felhasznált források megnevezését (irodalomjegyzék).
 • A forráskód részletes magyarázatokkal legyen ellátva (ez nem része a beadott Word/nyomtatott dokumentumnak).