Vizuális programozás (MIN1M1-MIN1M2- MIN6B6I - MIN6B8I – MIN4I0 – MIN3H4PF - MIN2D1TDL - GINFBAL-VIZUPROG-1) - levelező tagozat

 

Levelező tagozat
Segédletek és ajánlott irodalom
Előadás témakörök Fejlesztőrendszer

Tantárgyi követelmények

 • Elméleti  részből: egy AppInvebtor alkalmazás és egy esszé megírása vagy két esszé megírása. A feladatokkal 40 pont szerezhető, ebből 20 pont megszerzése a minimum követelmény. Beadási határidő: november 15. Témakörtlista
 • Gyakorlati részből: projektfeladat 60 pont, ebből 30 pont megszerzése a minimum követelmény.

Előadás témakörök

Az alábbiakban az előaádsokhoz kapcsolódóan felsorolt témakörök jelölik azokat a tananyagrészeket, amelyeket feltétlenül át kell tanulmányozni a konzultációt megelőzően. A közös megoldásra tervezett és az egyéni munkára javasolt feladatok ezen ismeretek nélkül nem oldhatóak meg!

 1. AppInventor. Windows Forms alkalmazások. Bevezetés a grafikus felület programozásába. Vezérlők elhelyezése és elrendezése a formon. Menü készítése és használata. Gyorsmenü. Elnevezési konvenció. Csoportablak és panel. Listaablak. Állapotsor. Eszköztár. Párbeszédablakok létrehozása és kezelése. WPF alapok. Felület létrehozása C# kódból és XAML-ben. Eseménykezelés, vezérlők.
 2. 2D rajzolás WPF-ben. Adatbázis elérési módok (közvetlen, ODBC, OLE DB). Adatelérési modellek.Entity Framework alapok. A provider-consumer modell fontosabb objektumai. A kapcsolat alapú adatbáziskezelés részletes áttekintése. Kapcsolat nélküli adatbáziselérés. Lekérdezés és táblák közötti kapcsolatok létrehozása. Adatok módosítása és a módosítások érvényesítése az adatbázisban. Adatkötés WPF-ben. Adatkötés Windows Forms alkalmazásokban.
  Bevezetés a LINQ használatába. LINQ to Objects. Lambda kifejezések. LINQ to DataSets.  XML alapok. LINQ to XML. XML séma állományok használata. XML webszolgáltatások.

 

A gyakorlati részhez kapcsolódó projektfeladat

Egy szabadon választott asztali alkalmazás fejlesztése. Minimum követelmények:

 • Grafikus felület, menü, eszköztár.
 • Adatok tárolása adatbázisban legalább három tábla használatával, amelyek egymással kapcsolatban kell legyenek.
 • Az adatokhoz csak jelszó megadása után lehessen hozzáférni. A felhasználónév-jelszó párosokat külön táblában kell tárolni.
 • Az adatbevitel legyen ellenőrzött.
 • Lehessen módosítani az adatokat.
 • Legyen megvalósítva a keresés és böngészés funkció.

Projektfeladat dokumentációjával kapcsolatos elvárások

 • Formátum: Word dokumentum + 1 db. spirálozott nyomtatott változat.
 • Tartalmazza a hallgatók nevét, kódját, egyetem nevét, kar nevét, tanszék nevét, tantárgy nevét, dátumot, feladat címét.
 • Tartalmazza a feladatkiírást.
 • Részletesen példán keresztül képernyőképek segítségével mutassa be az összes funkció használatát.
 • Tartalmazza a forráskód állományok felsorolását, és mindegyik állomány esetében a tartalom pár szavas ismertetését.
 • Tartalmazza a projekt osztálydiagramját és minden minden osztály esetén 3-5 mondatban az osztály szerepének ismertetését.
 • Tartalmazza a felhasznált források megnevezését (irodalomjegyzék).
 • A forráskód részletes magyarázatokkal legyen ellátva (ez nem része a beadott Word/nyomtatott dokumentumnak).