Szoftvertechnológia - Nappali tagozat

Követelmények

 • Elméleti ZH, 40 pont szerezhető, ebből legalább 20-at kell megszerezni. Időpont november 13.
 • Projektfeladat, 60 pont szerezhető, ebből legalább 20-at kell megszerezni
 • Pluszpont szerzési lehetőségek: kiselőadás tartása november 27-én és részvétel a tárgy előadója által megnevezett Informatika.Neked előadásokon

Projektfeladat

A projektfeladat tartalmi elemei és ezek pontozása [link]

 1. feladat
 2. feladat
 3. feladat
 4. feladat
 5. feladat
 6. feladat

Nappali tagozatos előadások ütemezése

 1. 09.11. JZsCs: Követelményrendszer ismertetése. Szoftverfejlesztési projektek menedzselése.
 2. 09.18. JZsCs: Szoftver életciklus modellek. UML. Elvárások elemzése & specifikáció és a kapcsolódó UML diagrammok. Tervezés és a kapcsolódó UML diagrammok. I
 3. 09.25. Herczeg Zsófia: Jira
 4. 10.02. JZsCs: Implementálás és a kapcsolódó UML diagrammok. Adatbázisok modellezése. Prototípus. OO fejlesztési módszertanok. OMT. Booch. RUP. Agilis módszerek.
 5. 10.09. JZsCs: Scrum. Szoftverek ellenőrzése és elemzése. Tervezési minták: egyke, simple factory.
 6. 10.16. Kovács László: Scrum a gyakorlatban
 7. 10.30. JZsCs: Egységtesztek készítése és használata. MOQ keretrendszer. Test Driven Development. Tervezési minták:  repository, Data Mapper, Facade, Decorator,  Proxy, Iterator, Command.
 8. 11.06. KM: Az adapzer tervezési minta.
 9. 11.13. ZH
 10. 11.20. JZsCs: Tervezési minták: MVC, MVP, MVVM. Szoftver minőség modellek:  McCall, ISO 9121/25010, NF Logiciel
 11. 11.27. Hallgatói kiselőadások. DevOps, Six Sigma a szoftverfejlesztésben, Prince2 módszertan, SOLID elvek, Pehelysúlyú tervezési minta
 12. 12.04. Pót ZH

Nappali tagozatos gyakorlatok ütemezése

 1. MS Project első feladat. Csoportok kialakítása. Féléves feladatok kiosztása.
 2. MS Project második feladat.
 3. Kockázatok azonosítása, értékelése (halszálka diagram, Pareto, SWOT).
 4. UML diagramok készítése Software Ideas Modeller és Visual Studio segítségével (használati eset)
 5. Projektfeladat első konzultációja.
  Elkészítendő:
  • Projektterv MS Projektben.
  • Projekt kockázatok elemzése (halszálka, kockázat értékelés + Pareto, kockázat tervezés (stratégia), SWOT).
  • A szoftver által támogatandó tevékenység/funkcionalitás szabad szöveges leírása.
  • Táblázatos rendszerezés (strukturált szöveg).
  • Használati eset diagram.
  • Használati esetek részletes szöveges ismertetése.
  A konzultációt követően a gyakorlatvezető 0-tól 5-ig terjedő pontszámmal értékeli a hallgatók által otthon illetve a konzultáció során kifejtett tevékenységet. Az a hallgató, aki nincs jelen a konzultáción nem kap pontot. Önálló munka: tevékenység diagram elkészítése SIM és Visual Studio segítségével.
 6. Állapotgép, kontextus, szakarchitektúra, sorrend diagramok elkészítése SIM segítségével.
 7. Egyed-kapcsolat diagram készítése, majd ennek alapján entitás diagram. Adatbázis előállítása az entitás diagramból.
 8. Projektfeladat 2. konzultáció
  Feladat:
  • Aktorok részletes leírása (ld. gyakorlat táblázatai).
  • Tevékenység diagramok az egyes használati esetekhez.
  • Állapot gép diagramok.
  • Kontextus diagram.
  • Szakarchitektúra diagram.
   Az adatbázis egyed-kapcsolat (ER) modellje és az ennek alapján készült Entity Framework modell.
  A konzultációt követően a gyakorlatvezető 0-tól 5-ig terjedő pontszámmal értékeli a hallgatók által otthon illetve a konzultáció során kifejtett tevékenységet. Az a hallgató, aki nincs jelen a konzultáción nem kap pontot. Önálló munka: Sorrend diagram Visual Studio segítségével.
 9. Függőségi gráf és egységtesztek Visual Studio segítségével.
 10. Tervezési minták I.
 11. Projektek végső bemutatása.
 12. Tervezési minták II.
 13. Test Driven Development