Publications in Hungarian

Könyv Főiskolai jegyzetek Oktatási segédletek Tudományos közlemények

Könyv

 • Győri P., Johanyák Zs. Cs.: Információforrások a minőségbiztosításhoz, ISOCONT Kft, Budapest, ISBN 963 04 8037 9, 1997.
  (1.1 Számítógépes információbázisok, 7-21. old.)

Főiskolai jegyzetek

 • Johanyák Zs. Cs.: Ember  gép kapcsolat - Windows programozási alapismeretek - jegyzet, GAMF, Kecskemét, 96038.GAMF, 1996.
 • Johanyák Zs. Cs., Lóczi Erzsébet, Nagy Sándor, Pintér István: Programozástechnikai stúdium II. - jegyzet, GAMF, Kecskemét, 98015.GAMF, 1998.
 • Nagy Sándor, Johanyák Zs. Cs., Guth Attila, Mátó Péter: Számítógépes hálózatok a gyakorlatban - jegyzet, GAMF Kecskemét, H-289, 98195.GAMF, 1998.
 • Johanyák Zs. Cs.: Windows programozás C/C++ nyelven a gyakorlatban – jegyzet, GAMF Kecskemét, H-298, 99254.GAMF, 1999.
 • Johanyák Zs. Cs.: Windows programozás C/C++ nyelven – jegyzet, GAMF Kecskemét, H-306, 99278.GAMF, 1999.

Oktatási segédletek

 • Johanyák Zs. Cs., Kőházi Kis A.: MikroISIS adatbázisok használata, GAMF, Kecskemét, 1991.
 • Johanyák Zs. Cs.: MikroISIS adatbázisok tervezése, GAMF, Kecskemét, 1992.
 • Johanyák Zs. Cs.: Számítástechnika - oktatási segédlet, GAMF-Informatika Tanszék, Kecskemét, 1994.
 • Johanyák Zs. Cs.: Minőségfilozófiai irányzatok, GAMF Informatika Tanszék, Kecskemét, 1996.
 • Johanyák Zs. Cs.: Rekurzív algoritmusok, GAMF Informatika Tanszék, Kecskemét, 1997.
 • Guth A., Johanyák Zs. Cs.: UNIX alapismeretek, GAMF Informatika Tanszék, Kecskemét, 1998. 
 • Johanyák Zs. Cs.: A Windows 95 adminisztrálása, , GAMF Informatika Tanszék, Kecskemét, 1998.
 • Johanyák Zs. Cs.:Szövegszerkesztés Word for Windows 7.0-val, GAMF Informatika Tanszék, Kecskemét, 1998.
 • Johanyák Zs. Cs.: Német-Magyar szó- és kifejezésgyűjtemény minőségügyi témakörből – oktatási segédlet, GAMF Informatika Tanszék, Kecskemét, 1998.
 • Johanyák Zs. Cs.: A minőség gazdasági oldala, GAMF Informatika Tanszék, Kecskemét,1999.
 • Johanyák Zs. Cs.: A problémamegoldás során alkalmazott technikák, KF MFK Informatika Tanszék, Kecskemét, 2000.
 • Johanyák Zs. Cs.: Osztályok és objektumok, KF MFK, Informatika Tanszék, Kecskemét, 2000.
 • Johanyák Zs. Cs.: FMEA - Hibalehetőség és hibahatás elemzés, KF MFK, Informatika Tanszék, Kecskemét, 2001.
 • Johanyák Zs. Cs.: Bevezetés a kísérletmódszertanba, KF MFK, Informatika Tanszék, Kecskemét, 2002. [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs.: Megbízhatósági alapismeretek, KF GAMF Kar, Informatika Tanszék, Kecskemét, 2003.
 • Johanyák Zs. Cs.: Megbízhatóság példatár, KF GAMF Kar, Informatika Tanszék, Kecskemét, 2003.
 • Johanyák Zs. Cs.: Operátorok átdefiniálása és osztályok származtatása, KF GAMF Kar, Informatika Tanszék, Kecskemét, 2003.
 • Johanyák Zs. Cs.: Fuzzy logika, KF GAMF Kar, Informatika Tanszék, Kecskemét, 2004. [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs.: Vizuális programozási gyakorlatok, KF GAMF Kar, Informatika Tanszék, Kecskemét, 2006.
 • Johanyák Zs. Cs.: Kivételkezelés, KF GAMF Kar, Kalmár Sándor Informatikai Intézet, Kecskemét, 2008. [pdf]

Tudományos közlemények

Fuzzy MI Szoftverfejlesztés Internet  MIR
FMEA   Minőségirányítás    DOE

 

Fuzzy rendszerek, fuzzy szabályinterpoláció, fuzzy halmazinterpoláció

 • Johanyák, Zs. Cs.: Fuzzy következtetési módszerek, Matematika, fizika, számítástechnika főiskolai oktatók XXVIII. Konferenciája, Nyíregyháza, 2004. augusztus 25-27. [pdf]
 • Johanyák, Zs. Cs., Dr. Kovács Sz.: A fuzzy tagsági függvény megválasztásáról, A GAMF Közleményei, Kecskemét, XIX. évfolyam (2004), ISSN 0230-6182, pp. 73-84. [pdf]
 • Johanyák, Zs. Cs., Kovács Sz.: Neuro-fuzzy módszerek alkalmazása a kísérletmódszertanban, A GAMF Közleményei, Kecskemét, XX. évfolyam (2005), ISSN 0230-6182, pp. 37-48. [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs., Kovács Sz.: Fuzzy következtetés sűrű és ritka szabálybázisok esetén, Magyar Tudomány Ünnepe, Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum, Kecskemét, 2005. november.10, ISSN: 1586-846x, pp. 201-206. [pdf]
 • Johanyák, Zs. Cs., Kovács, Sz.: Következtetés fuzzy szabálymódosítással, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XI., International Scientific Conference, 2006. március 24-25., Kolozsvár, ISBN 973-8231-50-7, pp. 165-168. [EDA link] [pdf]
 • Johanyák, Zs. Cs., Kovács, Sz.: Polár-vágat alapú fuzzy halmaz-interpoláció, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XI., International Scientific Conference, 2006. március 24-25., Kolozsvár, ISBN 973-8231-50-7, pp. 169-172. [EDA link] [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs., Kovács Sz., Tikk D., K. W. Wong: Fuzzy szabályinterpolációt támogató eljárásgyűjtemény fejlesztése Matlab rendszerben, AGTEDU 2006, 2006. november 9., ISSN: 1586-846x, pp. 177-182. [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs.: Fuzzy halmaz-interpoláció legkisebb négyzetek módszerével, Gép 2006/10, ISSN 0016-8572, pp. 51-57. [pdf]
 • Johanyák, Zs. Cs., Kovács, Sz.: Fuzzy rendszer generálása szabálybázis bővítéssel, AGTEDU 2007, 2007 november 8, Kecskemét, ISSN: 1586-846x, pp. 241-246. [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs.: Fuzzy szabály-interpolációs módszerek és mintaadatok alapján történő automatikus rendszergenerálás, PhD disszertáció, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem,  Miskolc, 2007. [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs., Berecz A.: Négy egylépéses fuzzy szabály-interpolációs módszer áttekintése, AGTEDU 2008, A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa, Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum, Kecskemét, 2008. november 6., ISSN: 1586-846x, pp. 242-247. [pdf]
 • Berecz A., Johanyák Zs. Cs.: A fuzzy szabály-interpoláció gyakorlati alkalmazásai, AGTEDU 2009, A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa, Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum, Kecskemét, 2009. november 5., ISSN: 1586-846x, pp. 269-274. [pdf]
 • Berecz A., Johanyák Zs. Cs.: Kétlépéses szabály-interpolációs módszerek áttekintése, Acta Agraria Kaposváriensis (2008) Vol 12 No 2, pp. 41-53. [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs., Bolla K. M.: Fuzzy számításokat segítő eljárásgyűjtemény fejlesztése, TEAM-AGTEDU 2010, A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa, Kecskemét College, Kecskmeét, 2010. november 4-5, ISSN: 1586-846x, Vol 2, pp. 437-442. [pdf]
 • Kovács L., Johanyák Zs. Cs.: Hallgatói feladatok fuzzy értékelése, EME Műszaki Tudományos Füzetek, ISSN 2067-6808, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XIX, Kolozsvár 2014. március 20-21., pp. 261-264. [pdf]

Mesterséges intelligencia

 • Johanyák Zs. Cs.: Hasonlóság vizsgálatot segítő testleíró módszerek, FMTÜ '98 Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 1998. március 20-21, ISBN 973-98092-5-1, 1-4. old. [EDA link] [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs.: Tudásgyűjtési módszerek és tapasztalatok egy szakértői rendszer fejlesztése során, FMTÜ '98 Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 1998. március 20-21, ISBN 973-98092-5-1, 29-32. old. [EDA link] [pdf]

Mesterséges immunrendszer

 • Kovács Á., Johanyák Zs. Cs.:Mesterséges immunrendszer számításokat támogató eljárásgyűjtemény fejlesztése, Műszaki Tudományos Füzetek (Ed. Bitay Enikő) ISSN 2089 - 6808 - Fiatal Műszaki Tudományos Ülésszaka XVII (FMTÜ) 2012. március 22–23., Edélyi Múzeum-Egyesület, pp. 211-214. [EDA link]

Szoftverfejlesztés

 • Johanyák, Zs. Cs.: Biztonsági kockázatok elemzése a szoftverfejlesztésben, A GAMF Közleményei, Kecskeméti Főiskola, Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, Kecskemét, 2002, ISSN 0230-6182, pp. 45-51. [pdf]
 • Johanyák, Zs. Cs.: Informatikai szakirány a minőségügyi szakirányú továbbképzésben, Informatika a Felsőoktatásban 2002, Debrecen, 2002. augusztus 28-30. pp. 265-270. ISBN 963 472 691 7 [pdf]
 • Johanyák, Zs. Cs.: C# oktatás C++ alapokon, Matematika, fizika, számítástechnika főiskolai oktatók XXVIII. Konferenciája, Nyíregyháza, 2004. augusztus 25-27. [pdf]
 • Tóth Gy. F., Johanyák Zs. Cs.: A szoftverfejlesztés oktatásának reformja a versenyszféra visszajelzései alapján, V. Pedagógiai Értékelési Konferencia (PÉK 2007), Szeged, 2007. április 12-14., ISBN 978 963 482 813 6, pp. 32. [Tartalmi összefoglaló]
 • Szabolcsi, J., Johanyák, Zs. Cs..:Hogyan használhatjuk fel a vizuális programozás (.NET C#) tanításához az UML-alapú modellezést?, Matematika-, fizika- és számítástechnika oktatók XXXI. konferenciája, Dunaújváros, 2007. augusztus 23-25., pp. 120-125. [pdf]
 • Johanyák, Zs. Cs., Tóth, Gy. F.: Vizuális módszerek oktatásának hatása a hallgatók programozási hibáira, Matematika-, fizika- és számítástechnika oktatók XXXI. konferenciája, Dunaújváros, 2007. augusztus 23-25., pp. 126-131. [pdf]
 • Tóth, Gy. F., Johanyák, Zs. Cs.: Szoftverfejlesztés irányítási hibák és szoftver projekt-menedzser képzés, AGTEDU 2007, 2007 november 8, Kecskemét, ISSN: 1586-846x, pp. 269-274. [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs., Bolla K., Alvarez Gil R. P., Halczman Sz. L.: Biztonságos Scrum változatok áttekintése, Gradus 2:(2) pp. 15-24. (2015) [link]

 Internet, hálózatok

 • Johanyák Zs. Cs.: Minőségügyi információszerzés az INTERNET rendszerében, Minőség és Megbízhatóság, HU ISSN 0580-4485, 1996/2, 39-42. old. [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs.: World Wide Web keresőrendszerek fejlődése, FMTÜ '97 Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 1997. március 21-23, ISBN 973-98092-2-7, 201-204. old. [EDA link] [pdf]
 • Medgyes Krisztián, Johanyák Zsolt Csaba: Forgalomirányítási algoritmusok számítógépes hálózatokban, AGTEDU 2011, Kecskemét, 2011. november 10., ISSN 1586-846x, pp. 149-154.
 • Göcs L., Johanyák Zs. Cs.: Vállalati informatikai biztonság szerepe napjainkban, XX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, 2015. Kolozsvár, pp. 155–158. [EDA link]
 • Agg P., Göcs, L., Johanyák Zs.Cs., Borza Z.: Csomagszűrés CISCO routereken ACL-ek segítségével, Gradus 2:(2) pp. 104-111. (2015) [link]
 • Agg Péter András, Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László: Szoftver által definiált hálózatok áttekintése, XXI. FMTÜ Nemzetközi Tudományos Konferencia kiadványa - Proceedings of the XXI-th International Scientific Conference of Young Engineers, 2016. márvius 17., Műszaki Tudományos Közlemények ISSN 2393 – 1280, pp. 57-60. [link]
 • Göcs L., Johanyák Zs.Cs., Kovács Sz.: Csapda a hálózaton Gradus Vol 3, No 2 (2016): Autumn (November), eISSN 2064-8014, pp. 55-60. [link]
 • Agg P.A., Johanyák Zs.Cs., Kovács Sz.: Szoftver által definiált hálózat–a jövő hálózata, Gradus Vol 3, No 2 (2016): Autumn (November), eISSN 2064-8014, pp. 61-66. [link]

FMEA—Hibalehetőség és –hatás elemzés

 • Johanyák Zs. Cs.: Számítógéppel segített hibamód és -hatás elemzés, micro CAD 94 - International Computer Science Conference, Miskolc, 1994. március 3., 60-67. old.  [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs.: Számítógéppel segített hiba-lehetőség és hiba-hatás elemzés, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 1996. március 22-23., 53-57. old. [EDA link] [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs.: Konstrukciós hibalehetőség és hibahatás elemzés tudásalapú támogatása, FMTÜ '97 Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 1997. március 21-23, ISBN 973-98092-2-7, 205-208 old. [EDA link] [pdf]
 • Kerekes L., Johanyák Zs. Cs.: Ipari varrógépek konstrukciós FMEA vizsgálata, Műszaki szemle ISSN 1454-0746, 1998/1-2., Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 31-34. old. [pdf]
 • Johanyák, Zs. Cs.: Hibalehetőség és hibahatás elemzés alkalmazása a szoftver­fejlesztésben, Informatika a Felsőoktatásban 2002, Debrecen, 2002. augusztus 28-30. pp. 833-840. ISBN 963 472 691 7 [pdf]

Kísérlettervezés

 • Johanyák Zs. Cs.: Színelőállítás optimalizálása kísérlettervezés segítségével, FMTÜ '99 Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka IV., Kolozsvár, 1999. március 19-20, ISBN 973-98579-8-1, 25-28. old. [EDA link] [pdf]
 • Johanyák, Zs. Cs., Kovács Sz.: Neuro-fuzzy módszerek alkalmazása a kísérletmódszertanban, A GAMF Közleményei, Kecskemét, XX. évfolyam (2005), ISSN 0230-6182, pp. 37-48. [pdf]

Minőségirányítás

 • Johanyák Zs. Cs.: Minőségügyi információszerzés az INTERNET rendszerében, Minőség és Megbízhatóság, HU ISSN 0580-4485, 1996/2, 39-42. old. [pdf]
 • Johanyák E., Johanyák Zs. Cs.: Az ISO 9000 utat nyit a teljeskörű minőségirányítás felé, A Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola Közleményei, XIII. Évfolyam 1996-1997., Kecskemét, 1997, ISSN 0230-6182, 31-38. old. [pdf]
 • Johanyák Zs. Cs.: Minőségügyi szakmérnökképzés a KF MFK minőségügyi szakmérnök szakán, Magyar Minőség, Kecskemét, 2000. október 20., pp. 24-25. [pdf]
 • Johanyák, Zs. Cs.: Informatikai szakirány a minőségügyi szakirányú továbbképzésben, Informatika a Felsőoktatásban 2002, Debrecen, 2002. augusztus 28-30. pp. 265-270. ISBN 963 472 691 7 [pdf]