Szoftvertechnológia - Kérdések elméleti ZH-hoz és vizsgára

Kérdések

A végleges ZH kérdéssor az alábbi. A kérdések kidolgozásához az előadásdiák önmagában nem elegendőek, a kötelező irodalom tanulmányozása is szükséges:

A ZH-hoz kapcsolódó kérdések

 

 1. A. Rajzoljon egy tevékenység hálót, és magyarázza azt el.
  B. Rajzolja be a kritikus utat, és magyarázza el.
 2. Ismertesse a projekttervezési és vezetési folyamatot.
 3. Erőforrások ütemezése és költségvetés.
 4. Kockázatok azonosítása és elemzése (beleértve a halszálka és a Pareto diagramot).
 5. Ismertesse a SWOT elemzést.
 6. Projektkövetés és felügyelet.
 7. Ismertesse a szoftverfejlesztés során végzett ún. alaptevékenységeket.
 8. Ismertesse a vízesés modellt. Ábra és magyarázat szükséges.
 9. Ismertesse a "V" modellt. Ábra és magyarázat szükséges.
 10. Ismertesse az inkrementális (evolúciós) modellt. Ábra és magyarázat szükséges.
 11. Rajzoljon fel egy illusztrációs ábrát a RUP modellhez és magyarázza el a segítségével a modell dimenzióit.
 12. Mi az UML? Mire használható?
 13. A. Ismertesse az UML diagramok osztályozását.
  B. Válasszon ki öt típust, és ismertesse őket egy-egy mondatban.
 14. Elvárások elemzése és specifikáció (ehhez kapcsolódóan ismertesse a használati eset diagram elkészítését megelőző három eszközt is).
 15. Ismertesse részletesen a használati eset diagramot és annak elemeit (egy konkrét példa is szükséges). Ábra és magyarázat szükséges.
 16. Ismertesse részletesen a tevékenységi diagramot és annak elemeit (egy konkrét példa is szükséges). Ábra és magyarázat szükséges.
 17. Ismertesse az állapotautomatát/állapotgép diagramot (state machine) (egy konkrét példa is szükséges). Ábra és magyarázat szükséges.
 18. Tervezés (ehhez kapcsolódóan ismertesse a kontextus, a szakarchitektúra és az összetett szerkezeti diagramot is). Ábra és magyarázat szükséges.
 19. A. Ismertesse az osztálydiagramot. Ábra és magyarázat szükséges.
  B. Ismertesse az osztályok közötti kapcsolatokat és grafikus jelölésüket egy-egy konkrét példán keresztül. Ábra és magyarázat szükséges.
 20. Ismertesse az objektum diagramot (egy konkrét példa is szükséges). Ábra és magyarázat szükséges.
 21. Ismertesse a sorrend diagramot (egy konkrét példa is szükséges). Ábra és magyarázat szükséges.
 22. Ismertesse a csomag és az összetevő diagramot (konkrét példa is szükséges). Ábra és magyarázat szükséges.
 23. Ismertesse részletesen a RUP módszertant. Ábra és részletes lépésenkénti magyarázat szükséges.
 24. Ismertesse a statikus szoftver ellenőrzés (elemzés) technikáit.
 25. Ismertesse a két tanult dinamikus tesztelési módszert (hiányosság tesztelés és stressz tesztelés).
 26. Integrációs tesztelés. Ábra és magyarázat szükséges.
 27. Ismertesse a Scrum futam (sprint) lépéseit. Ábra és magyarázat szükséges.
 28. Ismertesse és magyarázza el az objektum-orientált fejlesztés négy tanult alapelvét.
 29. Ismertesse a programtervezési mintákat általánosan, valamint mutassa be az osztályozásukat.
 30. Ismertesse az Egyke/Singleton tervezési mintát részletesen a C# nyelv használatával.
 31. Ismertesse az Adapter tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 32. Ismertesse a Simple factory tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 33. Ismertesse a Composite tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 34. Ismertesse az Observer tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 35. Ismertesse a Strategy tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.

 

Vizsgakérdések

 
A vizsgára a teljes tananyag kell, azaz a fentiekben megadott ZH kérdéssoron túl az alábbi témakörökből/kérdésekből is készülni kell.

 

 1. Mi a szoftver? Milyen fajtái vannak?
 2. Mi a szoftvertechnológia (mindhárom megfogalmazás)?
 3. Ismertesse a spirál modellt. Ábra és magyarázat szükséges.
 4. Ismertesse az újrafelhasználás orientált (komponens alapú) modellt.
 5. Ismertesse a programozási nyelvek generációk szerinti osztályozását.
 6. Ismertesse a gyors prototípus készítési technikákat.
 7. Ismertesse a szoftverprototípus definícióját, jellemezőit, típusait és előnyeit.
 8. Ismertesse az OMT módszertant.
 9. Ismertesse a Booch módszertant.
 10. Mit nevezünk CASE eszközöknek, és milyen tevékenységeket támogatnak?
 11. Ismertesse a gyors/agilis szoftverfejlesztési módszerek megjelenésének okait és ezen módszerek általános jellemzőit.
 12. Ismertesse a gyors/agilis szoftverfejlesztési módszerek előnyös/hátrányos tulajdonságait, bevezetésükhöz kapcsolódó nehézségeket. Mikor érdemes és mikor nem használni őket?
 13. Ismertesse az extrém programozás módszerét.
 14. Ismertesse a Scrum módszertant részletesen.
 15. Ismertesse a McCall modellt.
 16. Ismertesse az ISO/IEC 9126 modellt.
 17. SCOPE.
 18. NF Logiciel.
 19. CMM.
 20. Ismertesse a Bootstrap módszert.
 21. SPICE.
 22. Ismertesse a Dependency Injection tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 23. Ismertesse és hasonlítsa össze az MVC és MVP tervezési mintákat részletesen C# nyelv használatával.
 24. Ismertesse az MVVM tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 25. Ismertesse a Repository tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 26. Ismertesse a Data Mapper tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 27. Ismertesse a Facade tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 28. Ismertesse a Template method tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 29. Ismertesse a Proxy tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 30. Ismertesse az Iterator tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 31. Ismertesse a Command tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.
 32. Ismertesse a Decorator tervezési mintát részletesen C# nyelv használatával.