Vizuális programozás (MIN6B6IN - MIN6B8IN - MIN4I0IN - MIN3H4PFN - GINFBAN-VIZUPROG-1) - nappali tagozat

 

Nappali tagozat
Segédletek és ajánlott irodalom
Előadás témakörök Gyakorlat témakörök Elméleti ZH kérdések  

 

Követelmények

 • Elméleti ZH 40 pont, ebből 20 pont megszerzése a minimum követelmény.
 • Projektfeladat 60 pont, ebből 30 pont megszerzése a minimum követelmény. 15 pontszerezhető az AppInventor feladattal és 45 pont a .Net-es feladattal.
 • Pluszpont szerzési lehetőségek: kiselőadás tartása, részvétel a tárgy előadója által megnevezett Informatika.Neked előadásokon.
 • Kiselőadások tartására Neptun NMS-ben lehet jelentkezni a tárgy virtuális terében.

Előadások témakörei

 1. 09.10. Követelményrendszer ismertetése. AppInventor. Kapj El! alkalmazás fejlesztése.
 2. 09.17. AppInventor.
 3. 09.24. GDCsE: Windows Forms alkalmazások rövid bemutatása. Vezérlők elhelyezése és  elrendezése a formon. Menü készítése és használata. Gyorsmenü.  Elnevezési konvenció.
 4. 10.01. Windows Presentation Foundation alapok.
 5. 10.08. Űrlapok, adatbevitel és ellenőrzés.
 6. 10.15. Adatbázis elérés (bevezetés). Entity Framework alapú adabáziselérés. Adatbázis elérési módok (közvetlen, ODBC, OLE DB). Adatelérési modellek. A provider-consumer modell fontosabb objektumai. Ismétlés: Bevezetés a LINQ használatába. A kapcsolat alapú adatbáziskezelés részletes áttekintése. Kapcsolat nélküli adatbáziselérés. Lekérdezés és táblák közötti kapcsolatok létrehozása. Adatok módosítása és a módosítások érvényesítése az adatbázisban.
 7. 10.22. LINQ to Objects. Lambda kifejezések. LINQ to DataSets.
 8. 10.29. HSz: Adatkötés WPF alkalmazásokban.  Egyedi oszlopdefiníciók, megjelenített adatok csoportosítása.
 9. 11.05. Elméleti ZH
 10. 11.12. XML. Lokális adatbázis XML-ben. LINQ to XML. Demo. Kanban tábla készítése.
 11. 11.19. Szerializáció. Kanban tábla folytatása.
 12. 11.26. Pót ZH.
 13. 12.03. Webszolgáltatásból érkező JSON adatok feldolgozása WPF alkalmazásban, esettanulmány.

 

Gyakorlatok témakörei

Minden gyakorlat előtt el kell olvasni az előző előadás anyagát, a kapcsolódó ajánlott irodalmat és a gyakorlathoz tartozó felkészítő segédletet. Ajánlott a segédletben szereplő mintafeladat kipróbálása a gyakorlatban. Az előadásanyag és a segédlet ismerete nélkül a gyakorlaton kiadott feladat nem oldható meg.

 1. AppInventor 1 Hello Purr + PaintPot
 2. AppInventor 2 Kecskemét Tour 1-2
 3. Windows Forms bevezető alkalmazás: Gyümölcsárazó automata [segédlet]
 4. AppInventoros egyéni feladat bemutatása. A feladatot mindenki önállóan kell elkészítse házi feladatként és az órán be kell mutassa működés közben valamint a forrását (aia formátumban be kell adja).
  Csoportmunkában megoldandó WPF-es feladat (projektfeladat) kiadása + csoportok összeállítása
  Projetkfeladat formai követelmények ismertetése
 5. Ugráló gomb (WPF) [segédlet]
  Önálló otthoni feladat (Képnézegető): [segédlet]
 6. Memóriajáték (WPF) [segédlet]
 7. Model first alapú adatbáziskezelés (Telefonszámok - konzol alk.) [segédlet]
 8. Model first adatbázis kezelés (Telefonszámok - WPF alk. 1.) [segédlet]
 9. Projektkonzultáció
 10. Model first adatbázis kezelés (Telefonszámok - WPF alk. 2.)
 11. 2D rajzolás és egérkezelés [segédlet]
 12. Projekt bemutatása.

 

Projektfeladat dokumentációjával kapcsolatos elvárások

 • Formátum: Word dokumentum + 1 db. spirálozott nyomtatott változat.
 • Tartalmazza a hallgatók nevét, EHA kódját, főiskola nevét, kar nevét, tanszék nevét, tantárgy nevét, dátumot, feladat címét.
 • Tartalmazza a feladatkiírást.
 • Részletesen példán keresztül képernyőképek segítségével mutassa be az összes funkció használatát.
 • Tartalmazza az egyed-kapcsolat diagramot, és az entitás diagramot részletes magyarázattal.
 • Tartalmazza a forráskód állományok felsorolását, és mindegyik állomány esetében a tartalom pár szavas ismertetését.
 • Tartalmazza a projekt osztálydiagramját és minden minden osztály esetén 3-5 mondatban az osztály szerepének ismertetését.
 • Tartalmazza a felhasznált források megnevezését (irodalomjegyzék).
 • A forráskód részletes magyarázatokkal legyen ellátva (ez nem része a beadott Word/nyomtatott dokumentumnak).