Elméleti ZH-n várható kérdések levelező tagozaton

Az alábbi kérdéssor nem teljes, és nem teljesen azonos a ZH-n ténylegesen megjelenő kérdésekkel. A célja az, hogy egy fogódzót adva segítse a hallgatókat a felkészülésben. 

 1. Ismertesse a TCP/IP modellt és annak rétegeit kitérve az OSI modellel való összehasonlításra.
 2. Ismertesse a következő protokollokat egy-egy mondatban: ICMP,   SNMP, SMTP, POP3, ARP.
 3. Ismertesse az IPv4 címek jellemzőit (hagyományos osztályok - 5 db., hálózati maszk, magánhálózati címtartományok - 4 db., stb.).
 4. Ismertesse a CIDR-t.
 5. Mi a NAT? Milyen célból alkalmazzák? Hogyan működik?
 6. Mi a DHCP kiszolgáló szerepe? Milyen fontosabb adatokat szolgáltathat?
 7. Milyen üzenetek segítségével dolgozik a DHCP kiszolgáló?
 8. Nyújthat-e egy DHCP kiszolgáló egyszerre A és C osztályú címeket?
 9. Oszthat-e, és ha igen, akkor hogyan egy adott interfésznek mindig azonos IP címet egy DHCP kiszolgáló?
 10. Ismertesse a NETBIOS nevek fontosabb jellemzőit.
 11. Mit jelent a NETBIOS "névfeloldás"? Ismertesse ennek lehetséges megoldásait.
 12. Ismertesse a NETBIOS névfeloldási módok osztályozását konfigurációs besorolás szerint.
 13. Ismertesse az LLMNR-t.
 14. Ismertesse a DNS névfeloldás menetét.
 15. Ismertesse a DNS zóna fogalmát. Ismertesse a DNS zónatípusok mindkét fajta csoportosítását. Ismertesse a DNS kiszolgáló típusokat.
 16. Hogyan történhet a zónaadatok tárolása? Ismertesse a fontosabb DNS rekord típusokat.
 17. Mi az ACL? Ismertesse az alap NTFS engedélyeket mappák és állományok esetén. Milyen különleges jogosultsága van a tulajdonosnak? Ismertesse az alap és a speciális attribútumokat.
 18. Milyen megosztás jogosultsági szintek vannak?
 19. Hogyan befolyásolják az effektív jogosultságokat az NTFS és a megosztási szintű engedélyek? Illusztrálja az utolsó kérdésre adott válaszát egy ábrával is rendelkező példa segítségével.
 20. Mi az UNC és milyen elemekből épül fel? Ismertesse a speciális fájlmegosztásokat. Ismertesse a nyomtatómegosztás során kiadható alap engedélyeket és jelentésüket.
 21. Ismertesse a következő Windows kiszolgálói szerepköröket: AD DS, AD LDS, AD FS.
 22. Ismertesse a következő Windows kiszolgálói szerepköröket: AD CS, AD RMS.
 23. Ismertesse a BranchCache szolgáltatást.
 24. Mi a WINS? Integrálható-e a WINS a DNS-sel?
 25. Mi a címtár? Ismertesse fontosabb jellemzőit. Mi a neve a Windows címtárszolgáltatásnak?
 26. Mi a séma?
 27. Milyen objektum típusokat különböztetünk meg funkció szerint (2 csoport)? Ismertesse az első csoport objektum típusait.
 28. Ismertesse a címtár levél objektum típusait beleértve az altípusokat is.
 29. Mi a replikáció? Mit takar a multimaster replikáció fogalma?
 30. Milyen konzisztencia típus biztosított az aktív címtárban?
 31. Felhasználói fiókhoz rendelhető képességek.
 32. Ismertesse a címtárpartíció fogalmát és az egyes partíció típusokat.
 33. Mi a globális katalógus? Ismertesse fontosabb jellemzőit.
 34. Milyen nehézséget okozhat az, ha a globális katalógus nem érhető el? Hogyan oldható meg a probléma?
 35. Ismertesse az egyedi főkiszolgáló műveleteket kiemelve a közös jellemzőket és az egyedi sajátosságokat.
 36. Ismertesse a csoportházirend tipikus felhasználási lehetőségeit.
 37. Ismertesse a csoportházirend működését kitérve a következő témakörökre is: öröklődés, objektumok prioritása, a házirend hatásának szűrése, a végrehajtás sorrendje.
 38. Ismertesse a replikáció fogalmát és működését kitérve a következő témakörökre is: replikációs topológia, replikáció telephelyen belül és telephelyek között.
 39. Ismertesse a telephelyek (Active Directory) fogalmát, koncepciós céljait. Mi a különbség a telephely és a tartomány fogalom között? Hogyan dől el az, hogy egy ügyfélgép melyik tartományvezérlőhöz csatlakozik a saját tartományán belül? Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni telephely kialakításánál?